Sosyal ve Çevresel Politikamız

Sosyal ve Çevresel Politikamız

Yaşadığımız çevre ve içinde bulunduğumuz topluma karşı koruyucu ve destekleyici olmak, birlikte daha iyiye gitmek Sosyal ve Çevresel Politikamızın temelidir.

Kadıoğlu Maden Sosyal ve Çevresel Politikası;
Topluma ve gelecek nesillere karşı yüklendiğimiz sosyal ve çevresel sorumluluklarımızın farkındayız. Bu nedenle hedefimiz, kapsamlı bir çevre politikasına uygun şekilde faaliyet göstererek kömür tozu sektöründe önder bir kuruluş olmaktır.

Faaliyetlerimizin doğrudan veya dolaylı olarak yerel, bölgesel ve küresel anlamda çevreyi etkilediğinin bilinciyle Sosyal ve Çevresel Yönetim Sistemimizi kurduk. Faaliyetlerimizin sosyal ve çevresel etkilerini azaltmak için sistematik ve tutarlı bir yaklaşıma sahibiz.

Çevreye gösterdiğimiz duyarlılık satınalma politikamızın da bir parçasıdır. Seçkin tedarikçilerle çalışmak ve onların da kendi ürün ve hizmetlerinin çevreye yönelik olumsuz etkilerini anlamalarını ve bunları azaltmalarını sağlamak öncelikli amaçlarımızdan birisidir.

Hedefimiz, çevre politikamızın ve performansımızın ilgili kanunlar ile düzenlemelere uygunluğunu düzenli olarak gözden geçirmek, ilgili düzenlemelerde yer alan standartlara uymak ve mümkün olduğu ölçüde bu standartların üstüne çıkmaktır. Yasal düzenlemelerin olmadığı durumlarda faaliyetlerimizin neden olduğu çevresel etkileri en aza indirmek için kendi standartlarımızı oluşturmak için gerekli çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

  Adres

  Kurtuluş Mahallesi Yeni Sanayi Bölgesi No : 78 KARABÜK

  Telefon

  +90 370 424 10 50 - 413 08 50 - 413 03 50

  Email

  kadioglu@kadioglu.com.tr

  GPS

  41.2144925 - 32.6467897